Welkom op de vernieuwde website

V-Steam, intiem kruidenstoombad

Bestellen

  Kruidenmengsel; probeerset met 2 zakjes voor €6,-
Kruidenmengsel met 5 zakjes voor €15,-
Kruidenmengsel met 10 zakjes voor €28,-
Kruidenmengsel met 20 zakjes voor €54,-
Opzetbidet €20,-
Luxe verpakking per 5 zakjes €0,25

Actie : Kruidenmengsel met 2 zakjes en opzetbidet €25,- ipv €26,- en kruidenmengsel met 5 zakjes en opzetbidet € 33,- ipv €35,-      

Nieuw Zuurzakbladeren voor gebruik als thee alsook uitwendig. Vanaf €7,50

Alle prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten binnen Nederland per standaard verzending. Voor overige landen in Europa komen er extra kosten bij.

Vul onderstaand formulier in en druk op verzend of stuur een mail met je bestelling naar info@dailyuse.nl. Wij nemen dan indien gewenst eerst contact met u op. Betaling geschiedt door over te boeken op het rekeningnummer van F.V. Waterberg, NL15 INGB0002966883 met omschrijving DU.

Na uw betaling wordt uw pakket op de post gedaan. Meld altijd de naam van de besteller en het adres.


Bescherming persoonsgegevens
Daily Use gaat respectvol om met de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan Daily Use verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt behandeld.

Verwerking gegevens
Alle persoonsgegevens die door de gebruikers c.q. klanten worden verstrekt bij het aanschaffen van producten worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de levering en het met u in contact treden alszo het verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de producten van Daily Use.

Uw gegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt als dit voor het omschreven doel noodzakelijk is. Indien u een product of dienst via deze site bestelt, kan het noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bestelling dat uw gegevens of een deel hiervan worden doorgegeven aan een dienstverlenende organisatie (zoals een bezorgdienst). U kunt op de websites van deze bedrijven terecht voor het raadplegen van hun privacybeleid en leveringsvoorwaarden. Deze dienstverlenende organisaties zijn niet gerechtigd uw gegevens voor enig ander doel dan de uitvoering van de bestelling te gebruiken.

Het anderszins verwerken van persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover de klant Daily Use daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.